Meditacions i visualitzacions guiades:

  • Relaxació guiada amb bols tibetans i bol de quarç.
  • Visualització per augmentar la confiança, l’autoestima i el sentiment de pertanyença. I per fer conscients i treballar emocions relacionades amb l’experiència de ser una persona LGTBIQA+ en una societat cisheteropatriarcal.