Com crear un espai segur i inclusiu per a persones amb identitats de gènere i/o orientacions afectivo-sexuals no normatives.

Entra a l’Instagram @queerspiritualityandhealing per llegir experiències d’inclusió i d’exclusió viscudes per persones LGTBIQA+.