El que em fa diferent dels altres és la individualitat de la meva ànima, les característiques específiques de la meva energia.

Quan expresso les meves diferències, les meves peculiaritats, estic expressant la meva essència.

Allò diferent ens enriqueix, ensenya la teva diferència.